Tuesday, July 24, 2018

Perdebatan Titah Yang Dipertuan Agung di Dewan Rakyat


Ucapan YB Wong Hon Wai (Ahli Parlimen Bukit Bendera) semasa perdebatan Titah Yang Dipertuan Agung di Dewan Rakyat pada 24-Julai-2018
Saya bangun untuk menyertai perdebatan usul terima kasih kepada Titah Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agung.

Full video:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156758541274090&id=532284089

1. Kebebasan Beragama: Saya ingin merujuk kepada Artikel 11 Fasal (1) Perlembagaan Persekutuan yang berbunyi:
“Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada Fasal (4) mengembangkannya.

Dan Artikel 3 Fasal (1) Islam ialah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.

Saya telah mendengar ucapan rakan-rakan ahli dewan rakyat yang mengutarakan tentang agama Islam. Saya perlu mengulangi di siini kepentingan penganut Buddhist, Kristian, Hindu, Sikh dan Taoisme. Saya terbaca dari suratkhabar bahawa aduan dari pihak persatuan agama bahawa mereka menghadapi masalah untuk permit iktisas untuk sami-sami dan paderi-paderi untuk masuk ke Malaysia. Bukan sahaja terdapat had untuk bilangan sami dan juga had untuk masa.

  Saya meminta supaya Menteri yang dipertanggungjawabkan untuk national unity untuk berjumpa dengan MCCBCHST  (Malaysia Consultative Council : Majlis Perunding Buddhist, Kristian Hindu, Sikh dan Taoisme)  mengkaji semula polisi berkenaan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Jabatan Imigresen.

Kelmarin, Menteri di Pejabat Perdana Menteri iaitu Ahli Berhormat Parit Buntar telah memaklumkan kepada Dewan Rakyat bahawa Kerajaan berhasrat membentangkan Rang Undang-undang Kebencian Agama dan Kaum. Saya meminta satu Select Committee ditubuhkan terdiri daripada Ahli Dewan Rakyat pelbagai latarbelakang, kepercayaan agama untuk menghalusi cadangan Rang Undang-undang dan full consultation dengan Majlis Agama Islam, MCCBCHST dan wakil-wakil persatuan agama, stakeholders berkenaan untuk mendapatkan pandangan semua pihak.

2.    Saya juga ingin melihat Kerajaan Pakatan Harapan yang baru boleh memberi peruntukan wang dan tanah kepada major religious establishment Semasa saya berkhidmat di Kerajaan Negeri Pulau Pinang, saya bekerjasama dengan Malaysian Buddhist Association untuk menganjurkan State Wesak Day, bersama Christian Federation of Malaysia untuk anjurkan Christmas Open House dan bersama Sidang Injil Borneo untuk anjurkan Gawai dan Kaamatan.

Oleh itu saya meminta Menteri bertanggungjawab untuk National Unity turut memberikan penghormatan kepada agama-agama dengan sambutan hari kebesaran agama peringkat nasional samada Islam, Buddhist, Christian, Hindu, Sikh dan Taoisme. Begitu juga dengan major festival di Borneo iaitu Gawai dan Kaamatan.

3.   Saya juga ingin melihat Kerajaan Pakatan Harapan menitikberatkan hak-hak Bahasa ibunda di negara ini. Artikel 152(1) Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa Melayu dan tiada seorang un boleh dilarang atau dihalang daripada mengajar atau belajar apa-apa Bahasa lain. Di

4.    Di peringkat antarbangsa telah diadakan sambutan International Mother Language Day (IMLD)  pada 21-Februari setiap tahun untuk celebrate language diversity. Saya melihat kekuatan bahasa di kalangan rakyat Malaysia dan perkara ini harus diperkuatkan memandangkan dalam dunia ini perdagangan antarabangsa telah menjangkau ke seluruh dunia. Pengetahuan bahasa Malaysia amat berguna di Nusantara, Bahasa Mandarin untuk berurusan dengan Greater China, Bahasa Hindu untuk benua India, Bahasa Arab untuk Timur Tengah, Bahasa inggeris untuk perdagangan seluruh dunia.

Kerajaan perlu memberi ruang yang lebih besar kepada pertumbuhan kepelbagaian bahasa termasuk juga bahasa komuniti dari Borneo.


5.    Saya melawat madrasah dan sekolah agama rakyat di Kawasan saya dan saya mendapati bahawa guidance dan juga bantuan dari Kementerian Pendidikan diperlukan untuk membantu sekolah madrasah dan agama rakyat. Begitu juga bantuan kewangan kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil perlu ditingkatkan.

6.    Saya mengalu-alukan polisi Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Selangor, Melaka  untuk mengiktiraf Unified Examination Certificate (UEC) secara rasmi  dan saya menanti-nantikan perubahan polisi di peringkat Persekutuan.

7.    Saya berharap halatuju Bangsa-bangsa Bersatu United Nations untuk mengiktiraf hak-hak bahasa dapat diberikan titik-berat oleh Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan dan perlu ditonjolkan dalam polisi-polisi Pendidikan, Perfileman, Kesenian dan Kebudayaan.  

8.     Saya juga ingin Kerajaan baru untuk meneruskan siasatan skandal-skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Begitu banyak laporan di media massa antarabangsa. Saya perlu satu laporan lisan daripada Menteri berkenaan.


  Begitu juga kes Pembinaan PFI Sdb Bhd (sebuah government-owned company di bawah MoF incorporated).  Agensi penguatkuasaan perlu melipatganda usaha untuk siasatan jenayah kedua-dua kes tersebut and leave no stone untouched supaya mereka yang terlibat dibawa ke muka pengadilan.

    Saya pun hairan kenapa sebuah SPV Pembinaaan PFI sdn bhd yang menerima peruntukan wang kerajaan dan ia gagal mengemukakan akaun diaudit tahunan menepati masa dan kali terakhir Pembinaan PFI sdn bhd mengemukakan akaun kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia ialah Tahun Kewangan 2014


    The Edge Malaysia melaporkan dalam edisi 16 Julai 2018 “A secret government debt that has ballooned to RM50 billion”. 

  Saya ingin membidas kegagalan mantan Menteri Kewangan Malaysia yang juga mantan Perdana Menteri gagal dalam melaksanakan disiplin kewangan sehingga SPV Kerajaaan gagal mengemukakan akaun secara tepat masa. Begitu juga 1MDB yang gagal mengemukakan akaun mengikut masa. Saya juga ingin membidas Ketua Audit Negara yang gagal dalam tugasnya dalam audit.

1 Section 167 Companies Act memerlukan semua syarikat untuk mengemukakan audited account setiap tahun. Pembinaan PFI Sdn Bhd tidak terkecuali dari keperluan tersebut.

1                        Janji 29 Buku Harapan. Meningkatkan ketelusan integrity belanjawan  dan proses belanjawan.

                    Saya juga berpandangan bahawa perlu ada satu perubahan dari Parlimen dengan penubuhan Jawatankuasa dan Select Committee. 


----------------------

Wednesday, July 11, 2018

黄汉伟促请民政各级官员总辞,全面断绝与国阵关係

槟城升旗山国会议员黄汉伟文告 (2018年6月28日文告)
黄汉伟促请民政各级官员总辞,全面断绝与国阵关係

槟城升旗山国会议员兼槟州民主行动党组织秘书黄汉伟发表文告促请民政党上下各级官员辞去在联邦政府及各州级政府的職位,以落实该党中委会在6月23日所做出退出国阵的宣佈。

黄汉伟指出由国阵委任民政党人的各项職位有2位上议员,官联公司董事,医院巡察员,新闻官,联邦村长,睦鄰计划成员,学校官委董事等。即然民政党中委会已做出国阵的议决,也应该指示该党各级领导总辞由联邦政府旗下的各職位。

黄汉伟说2位民政党藉的上议员是民政党全国副主席张国智及吉兰丹民政主席拿督黃貞真。雖然民政中委会没有发出如此指示,有尊严的民政党员应该自己交上辞职信。

黄汉伟指出民政在连续三屆的败选才来退出国阵是树倒猢猻散的写照,是遲来的决定。不过,马华与国大党却依然執迷不悟,还留在国阵阵营里。

隨着一马大丑闻的大揭发及警方在国阵前主席纳吉的官邸,私邸,办公室及子女家搜出大量现款及财物,国阵的诚信已经是大破産了。民政党是第8个退出国阵的成员党,是后知后觉。民政党应该向全体马来西亚人民道歉,过去多年成为国阵贪腐的辩護士
-----------
附图:黄汉伟

千年难遇的改革良机

千年难遇的改革良机 

文:黄汉伟
2017年9月,我抵达了成都。我花了个下午到了杜甫草堂朝圣。那是个诗圣杜甫在乱世坎坷的时代,不得志住在四川成都期间所住的地方。杜甫在那里写下诗歌创作。后人凭着其诗的意境,建了个草堂,遍植树木花径,是旅客到成都必游之地。
杜甫在成都写下了千古绝唱《茅屋为秋风所破歌》。其中一段是如此写的 “安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!” 。
白话文的意境就是“怎么才能得到千万间宽敞高大的房子,普遍地庇覆天下间贫寒的读书人,让他们个个都开颜欢笑,不为风雨中所动摇,安稳得像山一样?唉!什么时候眼前出现这样高耸的房屋,即使唯独我的茅屋被吹破,自己受冻而死也甘心!”
千年前的读书人,以入仕做官为人生目标。上天对他们很公平,做大官者都是官场片刻浮云,反而是在官玚不得志,仕途不顺者如杜甫、苏东坡等才有闭情及繁杂的感受,在远离京城的边疆,写下千古留传的诗作。
话说回到,当今马来西亚媒体焦点放在内阁阵容,谁当一品大官,谁当了二品大官。同一时候新闻报导也有两则具震惊性的新闻。
第一则是509大选过后的第54天,第一位民选议员逝世的新闻。人生无常,未来的五年,还会有多场补选。
第二则是前首相纳吉被捕的新闻。马来西亚的政坛如履薄冰,高处不胜寒,一失足成千古恨。
马来西亚最迫切需要的改革是要回归宪法三权分立,有制衡机制的建立。国会必须有足够的力量来制约掌握行政资源的部长,公务员体系及官联公司。
把9个原属向首相署报告的单位改革成向国会负责是一个好的开始。这9个机构包括人权委员会、选委会、反贪会、总稽查署、公共服务委员会、教育服务委员会、司法委任委员会及检察署。
我已经接获反贪会的邀请下星期到布城去出席反贪会向国会议员的汇报会。上述赋予囯会议员监督权的措施是三权分立,良好施政的开端。
身为国会议员,这是一个历史机会,参与把马来西亚政治机制从崩坏修复成健壮。这是杜甫千年之前没有的机遇。